Michal Novotny

Michal Novotny

Kuldeteknikker

Michal Novotny har mange års erfaring med montasje av kuldeanlegg. Michal jobber med prosjekter og service på kuldeanlegg.
31 år gamle Michal Novotny kommer fra Tsjekkia og er nå bosatt i Ålesund.