F-gass

F-gass
February 10, 2017 Ole Anders Strand

F-gass

Eiere av kjøleanlegg er pålagt å føre en såkalt F-gasskontroll.
Dette innebærer regelmessig lekkasjekontroll, føring av servicelogg og kuldemedieregnskap på hvert anlegg.
Med en service- og vedlikeholdsavtale, tar vi oss av F-gasskontrollen, siden Multi kulde ves AS er et F-gassgodkjent firma.

Ring oss eller send oss en e-post dersom du vil ha mer informasjon om dette.