Kuldemedie direktiver

Kuldemedie direktiver
February 10, 2017 Ole Anders Strand

Regulation (EU) No 517/2014 – Gjeldene fra 1 Januar 2015

 • Fra 2020 forbudt å selge nye anlegg med kjølemedier GWP verdier høyere enn 2500.
 • For anlegg over 40 tonn CO2 ekvivalent kan man ikke etterfylle anlegg med GWP>2500 etter 2020.
  – For R404 er dette ca 10 kg. Over dette må man bruke regenerert eller bytte til ett kjølemedium med GWP lavere enn 2500.
  – Etterfylling av alle anlegg med GWP> 2500 blir forbudt etter 2030.
Egen regel for sentraliserte anlegg med flere aggregater for kommersielt bruk (Multipack centralised refrigeration system for commercial use). Typisk et Supermarked
 • Fra 2022 forbudt å selge nye anlegg med kjølemedier GWP verdier høyere enn 150 for anlegg over 40 kw.
 • Unntaket er kaskadesystemer hvor man kan bruke medier med GWP< 1500.
  – Typisk CO2 sub (frys) med R-134a på toppen i ett kaskadesystem.

Andre systemer

 • Kjøl og fryseskap for privat bruk
  – Maks GWP 150 fra 2015
 • Kjøl og fryseskap for kommersielt bruk (plugin)
  – Maks GWP 150 fra 2022.
 • Klima
  – Fyllinger under 3 kg (single split) får grensen GWP 750 i 2025.

 

Det kritiske er pr dags dato er R-404A og R-507A for frys

KULDEMEDIE GWP BRUKSOMRÅDE AVGIFT i kr/pr kg
R134a 1430 Medium.temp 643,5
R404a 3922 Frys 1764,9
R507 3985 Frys 1793,25
R407C 1774 Isvann-/komfort 798,3
R410A 2088 Varmepumpe 939,6
R744 ( Co2 ) 1 Kjøl – Frys -klima 0

 

EU skal til 2024 ha faset ned mengden av HFK til 30% av 2015-nivået, hvilket betyr at pris på HFK forventes å stige kraftig og øke med GWP-faktoren.
Ta kontakt om det er spørsmål eller noe annet du lurer på ang kuldemedienes fremtid.