CO2 Klippfisktørke

Multi kulde Vest AS er en leverandør av CO2 klippfisktørker.
Vi har designet, prosjektert og levert CO2 tørke for klippfisk med gode resultater.

Multi Kulde Vest leverer maskiner som har god ytelsesregulering slik at vi får regulert effekten på maskinen etter hvert som tørkeprosessen endrer seg. I tillegg kan man regulere kuldebehovet i tørken etter mengde fisk og type fisk som skal tørkes. Dette er gjort for å få en fin kjøring og strømbesparelse tillegg til at man får tørket fisken etter ønske.

Vi prosjekterer anlegget slik at man enkelt og sikkert kan kjøre den temperaturen man ønsker i tørke tunellen. Om ønskelig så kan man kjøre kun kjøling.

Det er mange fordeler med CO2 til klippfisktørke. Dyre tradisjonelle kuldemedier blir faset ut, det blir forbrukt mindre energi og det er muligheter for å benytte seg av overskuddsvarmen.

Trygghet for kunden
Multi Kulde Vest AS er en kuldeteknisk leverandør som har vært med på å utfase tradisjonelle kuldemedier. Vi har da over mange år opparbeidet oss en høy kompetanse av CO2 teknologi og har da ett stort fortrinn i den kompetansen som skal til for å designe en god CO2 klippfisktørke.

«CO2 klippfisktørken har god effekt og har en garantert avvanningskapasitet»
Prosjektleder i Multi Kulde Vest, Arne Rongve.

«Nytt og spennende prosjekt å være med på!»
Kuldeteknikerne i Multi Kulde Vest

Ønsker du å høre mer om ny bærekraftig teknologi for tørking av klippfisk?
Kontakt oss

000