NorEngros AS

Multikulde Vest AS har levert kjølelager og aggregat til NorEngros AS.
NorEngros AS har inngått service avtale for å holde anlegget vedlikeholdt.

000