Meieriet Hellesylt

Meieriet Hellesylt

Multikulde Vest AS har tappet ned kuldeanlegget til Meieriet Hellesylt. Her var det flere HFK anlegg som ble nedtappet og destruert samt ett stort ammoniakk anlegg som ble nedtappet for destruksjon. Før arbeidet ble påbegynt måtte det risiko vurderes og planlegges nøye. Bygget og området rundt ble sperret av før nedtrappingen begynte.

Etter nedtrapping ble anlegget fjernet og bygget ble etter hvert revet.

Client:Meieriet Hellesylt
000