Spilka Emblem

Varme til ny produksjonshall Spilka Emblem

Mulitkulde Vest AS har montert varmepumpe til ventilasjonsanlegg for oppvarming av produksjonslokale. Det er montert 4 stk uniter som gir varme til ventilasjon. Oppdraget er utført i samarbeid med VVS Teknikk Møre AS.
000