Om Multi Kulde Vest

Våre ansatte og hva vi gjør

Multi Kulde – din kuldeentreprenør! Via våre avdelinger i Ålesund og Molde dekker vi store deler av Møre og Romsdal.

Et kjølefirma lokalisert i Ålesund.

Vi drar nytte av å være en gjeng som har vært lenge i bransjen og kjenner kundenes behov, i form av dagens problemstillinger og fremtidens løsninger.

Service

Service- og vedlikeholdsavtale

Dersom du allerede er eksisterende kunde, eller er eier av et kuldeanlegg, bør du tegne serviceavtale. På den måten sikrer du at kjøleanlegget ditt blir fulgt opp på best mulig måte.

Blant annet får du to faste servicer i året, med en hoved service på vårparten, etterfulgt av en mindre service i løpet av høsten.

Trygghet og forebyggende

Det er mange fordeler med en service- og vedlikeholdsavtale. For det første er du en prioritert kunde når du ringer vaktnummeret. Men det som kanskje er viktigst er at anlegget blir sjekket flere ganger i året.

Slikt gir trygghet, og er forebyggende. Et jevnlig tilsyn sikrer at anlegget går optimalt både med hensyn til ytelse og energiforbruk.

Kunde- og leverandørforhold

Vi er opptatt av å ha kort responstid og kvalitet på servicen. Vi vet at kundene våre er fornøyde med at det er lett å få tak i oss, og at vi rykker raskt ut.

Som kunde forholder du deg stort sett til én av våre sertifiserte fagfolk – i den grad det er mulig. Denne personen tar seg av både montering, service og oppfølging. Det betyr at vi får et nært kunde- og leverandørforhold.

«Vårt kjerneområde er»

Multi Kulde har lang erfaring med prosjektering, installasjon og service på kjøle/frys- og klimaanlegg.

Vi bygger komplette nye anlegg og har ombygging av eksisterende anlegg.

Vi leverer og installerer alle typer anlegg til det profesjonelle markedet innen handel, industri og næringsbygg.

Vi er en del av en større partnerkjede av Viessmann Refrigeration Systems AS.
Dette er med på å gi oss en unik posisjon i markedet, med et meget kunnskapsrikt nettverk

Vi tilfredsstiller alle krav til å prosjektere, bygge anlegg og ha service på kuldeanlegg. Vi innehar kompetanse som ingeniører, teknikere, fagbrev etc.

I tillegg har vi konstruksjonsgodkjenning for å CE merke våre anlegg, samt f-gass og sentralgodkjenninger.

«Viessmann»

Om Viessmann

Viessmann Gruppen er en av de ledende internasjonale produsentene av systemer for oppvarming, industriell energi og kjøling. Viessmann tilbyr et bredt spekter av individuelle løsninger og effektive systemer for alle bruksområder og energikilder, med utgangseffekt fra 1,5 til 120 000 kilowatt.

Oppvarmings systemer

Gjennom et omfattende produktspekter tilbyr Viessmann ledende teknologi og nye løsninger for oppvarming. Fokus på effektiv bruk av energi bidrar til reduserte kostnader og et bedre miljø.

Kommersielle kjølesystemer

Viessmann er en ledende europeisk produsent av innovative kjøle systemer og kjøleprodukter. Deres brede spekter av produkter og tjenester omfatter effektive løsninger for kommersiell kjøling.

Administrasjon Ålesund og Molde

Våre ansatte

Daglig leder / Ingeniør

Peder Knutsen
Peder Knutsen
E-post: peder.knutsen@mkvest.no
Tlf.: 920 30 312

Prosjektleder

Arne Rongve
Arne Rongve
E-post: arne@mkvest.no
Tlf.: 901 96 854

Serviceleder

Tomas Meling
Tomas Meling
E-post: tomas@mkvest.no
Tlf.: 484 71 848

Økonomi - og administrasjon

Alice Teige
E-post: alice@mkvest.no
Tlf. 997 48 944

Ingen anlegg er for små eller store!

KONTAKT OSS