Prosjektering

Multi Kulde Vest AS kan levere komplett kuldeteknisk anlegg med el tavler, kjøl og fryserom inkludert glassfronter og innredning, hurtigport og maskin aggregat. Anlegget er basert på naturlig kuldemedie CO2 som er miljøvennlig og ett energivennlig kuldemedie. Våre montører har lang og bred erfaring innenfor kuldemontering, og vi følger alltid gjeldende lovverk og tar hensyn til kundens ønsker hver gang.

Vi samarbeider ofte med Advansor om levering av maskiner, der vi har varmegjenvinning til ventilasjon og inkludert AC fra maskin aggregatet.

I tillegg til dette kan vi tilbyd serviceavtaler med alle våre kunder.