Spar Vartdal

Ombygging av kuldeanlegg 2016

Spar Vartdal

Ombygging av kuldeanlegg 2016.

Multikulde Vest har levert nytt transkritisk CO2 kjøleanlegg til nedkjøling av meierirom og kjøledisker. Her er det kun kjøleanlegg med varme gjenvinning til ventilasjon. Anlegget er koblet opp mot IWMAC for god overvåkning av anlegget.

Spar Vartdal har inngått serviceavtale med 2 stk servcier pr år slik at anlegget blir vedlikeholdt og oppfulgt på en god måte.

Client:Spar Vartdal
000